SENASTE INFO ALLTID ÖVERST

Ny start beräknad till första kvartalet 2015


live trades
gold ,russel,oil,es


https://join.me/226-390-943
closed


fredag 9 juli 2010

trading formen börjar komma tillbaka


Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 10 082.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 082.09 Equity: 13 082.09 Free Margin: 13 082.09

Details:

Gross Profit: 13 712.57 Gross Loss: 3 630.48 Total Net Profit: 10 082.09
Profit Factor: 3.78 Expected Payoff: 150.48
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 647.70 (12.66%) Relative Drawdown: 12.66% (647.70)

Total Trades: 67 Short Positions (won %): 33 (66.67%) Long Positions (won %): 34 (52.94%)
Profit Trades (% of total): 40 (59.70%) Loss trades (% of total): 27 (40.30%)
Largest profit trade: 2 674.46 loss trade: -504.00
Average profit trade: 342.81 loss trade: -134.46
Maximum consecutive wins ($): 9 (1 519.90) consecutive losses ($): 3 (-463.00)
Maximal consecutive profit (count): 5 518.66 (5) consecutive loss (count): -504.00 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar